راهنمای خرید

راهنمای خرید از فروشگاه

ابتدا  محصول خود را انتخاب نموده و ثبت سفارش انجام دهید

پس از تکمیل سفارش کد رهگیری پست برایتان ارسال می گردد.

سفارشات پستی در تهران  حدود 2تا3 روز و در شهرستانها 3 تا5 روزکاری بسته به سرویس پستی  تحویل می گردد.