شرایط خرید


سفارش دهید و در بسته بندی محرمانه تحویل بگیرید!


بسته بندی ما کاملا نامشخص بوده و هیچ کس از محصولی که خریده اید اطلاع پیدا نمیکند.

به راحتی درمنزل یا محل کار سفارش خود را تحویل بگیرید.

پس از دریافت سفارش مبلغ سفارش را به کارتی که اعلام می گردد پرداخت نمایید.