انواع کاندوم با لذت طولانی در برندهای مختلفی موجود می باشد. این کاندوم های دارای ماده تاخیری می باشند که باعث افزایش قدرت و کنترل انزال می شوند.

 

کاندوم با لذت طولانی

بالا